Promocija plesača Baleta HNK u Zagrebu

Promocija plesača Baleta HNK u Zagrebu

Osam plesača Baleta HNK u Zagrebu promovirano je u više statuse. Natalia Horsnell, Iva Vitić Gameiro, Rieka Suzuki, Guilherme Gameiro Alves i Andrea Schifano promovirani su u status prvaka Baleta, a Simon Yoshida promoviran je u status solista Baleta – velike i srednje uloge. Lucija Radić i Atina Tanović promovirane su u status solistica Baleta – srednje uloge.