Natječaj za Nagradu hrvatskog glumišta 2017

Natječaj za Nagradu hrvatskog glumišta 2017

U konkurenciju za NHG 2017. - kategorija Balet prijavljuju se:

Jedna (1) baletna predstava premijerno izvedena u vremenu od 1. rujna 2016. do 30. lipnja 2017. godine, a za festivalske i ljetne produkcije predstava koja će se premijerno izvesti do 31. kolovoza 2017. godine.

Rok za prijavu je 5. srpnja 2017. godine.