IN MEMORIAM: VESELJKO SULIĆ

IN MEMORIAM: VESELJKO SULIĆ

Preminuo je VESELJKO SULIĆ, hrvatski baletni plesač, koreograf i pedagog. Za II. svjetskog rata u izbjegličkom logoru El Shatt plesao u dječjoj folklornoj skupini. Nakon rata školovao se kod Ane Roje i Oskara Harmoša te je 1947. bio angažiran u zagrebačkom HNK-u, gdje je ostvario solističke uloge. Od 1952. školovao se u Londonu, Lausannei i Parizu. Plesao je u trupama Janine Charrat i Milorada Miškovića te sudjelovao u Prometeju Mauricea Béjarta (Maurice Ohana, 1956). Bio je angažiran u trupama Lido de Paris i Folies-Bergère. Godine 1964. otišao je u SAD, gdje je u Las Vegasu 1972. osnovao Nevada Dance Theatre (danas Nevada Ballet Theatre), u kojem je bio koreograf, pedagog i umjetnički ravnatelj do 1997. Autor je mnogobrojnih koreografija, a s nekima je gostovao u Zagrebu i Dubrovniku 1998. te u Splitu 2006. Dobitnik je mnogih nagrada u Nevadi za unaprjeđenje baletne kulture. Objavio je biografiju Vizije u pustinji: život jednog plesača (Vision in the Desert: a Dancer’s Life, 2001).