Stjecanje statusa samostalnog umjetnika

Stjecanje statusa samostalnog umjetnika

Svi profesionalni baletni umjetnici zainteresirani za stjecanje statusa samostalnog umjetnika RH moraju se s potrebnom dokumentacijom javiti u Hrvatsku zajednicu samostalnih umjetnika u periodu od 1. do 15. ožujka ove godine.

Više informacija o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na www.hzsu.hr ili pročitajte dolje.

Stručnom povjerenstvu za priznavanje prava samostalnih umjetnika, u postupku priznavanja prava na uplatu doprinosa,potrebno je dostaviti:

  1. zahtjev za priznavanje prava na uplatu doprinosa (obrazac je objavljen na internetskoj stranici HZSU-a www.hzsu.hr pod linkom Aktualno)
  2. popis sveukupnog profesionalnog umjetničkog javnog djelovanja po godinama (uz poseban naglasak na umjetničko djelovanje posljednjih pet kalendarskih godina – 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godina, prema umjetničkim brojčanim kriterijima iz IV. dijela Pravilnika)
  3. potvrdu umjetničke strukovne udruge (iz članka 10. točke 3. Pravilnika) primarnog područja umjetničkog stvaralaštva podnositelja zahtjeva o ispunjavanju umjetničkih brojčanih kriterija iz IV. dijela Pravilnika, u kojoj je po godinama navedeno i zbrojeno profesionalno umjetničko javno djelovanje posljednjih pet kalendarskih godina – 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godina
  4. dokumentaciju o realizaciji u primarnom području umjetničkog stvaralaštva posljednjih pet kalendarskih godina - 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godina
  5. presliku osobne iskaznice
  6. potvrdu o podacima unesenim u matičnu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje („e-radna knjižica“ može se osobno preuzeti u HZMO-u prema mjestu prebivališta ili putem sustava e-Građani – Elektronički zapis o radnopravnom statusu). Uputno je u HZMO-u prema mjestu prebivališta upisati stečeno stručno zvanje ako isto nije već upisano.
  7. potvrde porezne uprave o visini dohotka za posljednje tri godine za koje su obrađene godišnje porezne prijave (Verificirane potvrde za 2017., 2018. i 2019. godinu. Ako je potvrda porezne uprave o visini dohotka za 2019. godinu neverificirana, tada je potrebno dostaviti verificirane potvrde za 2016., 2017. i 2018. godinu te neverificiranu potvrdu za 2019. godinu). Na temelju članka 9. stavka 2. točke 16. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj: 115/2016) pristojba se ne naplaćuje.

Napomena: Radi lakše obrade zahtjeva, dokumentaciju složiti (bez uvezivanja) prema gore navedenom redoslijedu, osim dokumentacije o realizaciji koju treba posebno složiti i grupirati pregledno (u mapu ili fascikl) po godinama (prateći redoslijed popisa umjetničkog javnog djelovanja). Hvala!

Zahtjevi za priznavanje prava na uplatu doprinosa zaprimaju se u vremenu od 1. do 15. ožujka tekuće godine, svaki radni dan od 10 do 13 sati, u prostorijama Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, Ilica 42, II. kat, Zagreb.

Potrebno je dostaviti zahtjev s potpunom, prethodno navedenom dokumentacijom!