Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o kulturnim vijećima

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o kulturnim vijećima

Ministarstvo kulture i medija uputilo je nacrt prijedloga Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi u javno savjetovanje.

Molimo sve zainteresirane članove da svoje primjedbe na nacrt prijedloga upute do 14.03.2022. preko ove poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19896